Kontakt

Kontaktuppgifter

Oy Nalle Grönberg Ab

Besöksadress
Byggcenter 51
Täktervägen 48, 10210 Ingå

Nalle Grönberg
Huvudprojektering
044 271 9666
nalle@nallegronberg.fi

Åke Ahlroth
Ansvarig arbetsledning
044 2368721
ake@nallegronberg.fi

Johanna Sulander-Hovila
Byggnadsplanering
040 5544366
johanna@nallegronberg.fi

Nätfaktura
Nätfaktureringsadress: 003730091257
Förmedlarkod: 003721291126
Nätfakturaoperatör: Maventa

Yhteydenotto
Snabb kontakt

044 271 9666