Nalle Grönberg

Kontakt ›

Byggnadsplanering

Läs mera ›

Huvudplanerare

Läs mera ›

Byddnadskonsultation

Läs mera ›

Ansvarig arbetsledare

Läs mera ›
Esbo – Kyrkslätt – Nyland

En professionell yrkesman till din hjälp i Västra Nyland

Att bygga hus är en process med många faser där man måste ta många saker i beaktande redan i planeringsskedet. Det börjar med en dröm eller en vision som man sedan börjar bearbeta till en plan. Då lönar det sig att ta kontakt med en professionell yrkesman inom planering och förverkligande som kan handleda verksamheten i byggnadsplaneringens och hela projektets olika skeden. Rakennussuunnittelu Tmi Nalle Grönberg erbjuder professionell hjälp med byggnadsplaneringen, då står du inte ensam med t.ex. alla frågor gällande loven. Våra tjänster är tillgängliga i Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Raseborg, Lojo och på andra områden i Västra Nyland.

Ta kontakt ›

Byggnadsplanering med åratal av erfarenhet

Företagets grundare Nalle Grönberg har hunnit samla på sig arbetserfarenhet inom byggnadsplanering sedan år 1985 och till hans kunskapsområden hör bland annat följande:

Förutom byggnadsplaneringsservicen får du alla som behovs för att bygga hus via oss. Vi betjänar våra kunder på svenska, finska, engelska och estniska.

Bekanta dig med olika tjänster och ta gärna kontakt!

Kontakt oss ›

Nalle Grönberg har en omfattande kunskap om byggandets olika arbetsskeden och gällande kunskapen talar historien sitt tydliga språk:

student 1980
byggmästare 1985
ansvarig arbetsledare 1986-1992
fastighetsmäklare 1992-1995
Konsultering av försäkringsskador, såsom brand- och läckageskador 1995-
byggnads- och konstruktionsplanering, övervakning, ansvarig arbetsledning, huvudplanering 1985-

Ta kontakt ›

Snabb kontakt

044 271 9666