Huvudplanerare

Pålitlig hjälp

Hos oss kan du även få tag på en huvudplanerare för olika byggnadsprojekt i Kyrkslätt, Lojo, Esbo och på andra områden i Västra Nyland. Huvudplanerarens uppgift är att säkra samordningen och täckningen av byggnadsprojektets planering. Huvudplaneraren presenterar planeringen för byggnadstillsynen och fungerar som byggherrens kontaktperson. Vår verksamhet är ett lagstadgat huvudplaneringsarbete, du kan alltså slappna av och lita på att allt går rätt till från början till slut. Vårt kundunderlag består av både privata personer, företag och husbolag.

Då man tar kontakt med huvudplaneraren redan i början av planeringsskedet får man ett lyckat och funktionellt projekt.

Ta kontakt och fråga mera

Kontakt information »