En professionell yrkesman till din hjälp i Västra Nyland
Esbo – Kyrkslätt – Nyland

Att bygga hus är en process med många faser där man måste ta många saker i beaktande redan i planeringsskedet. Det börjar med en dröm eller en vision som man sedan börjar bearbeta till en plan. Då lönar det sig att ta kontakt med en professionell yrkesman inom planering och förverkligande som kan handleda verksamheten i byggnadsplaneringens och hela projektets olika skeden. Rakennussuunnittelu Tmi Nalle Grönberg erbjuder professionell hjälp med byggnadsplaneringen, då står du inte ensam med t.ex. alla frågor gällande loven. Våra tjänster är tillgängliga i Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Raseborg, Lojo och på andra områden i Västra Nyland.

Byggnadsplanering med åratal av erfarenhet

Företagets grundare Nalle Grönberg har hunnit samla på sig arbetserfarenhet inom byggnadsplanering sedan år 1985 och till hans kunskapsområden hör bland annat följande:

  • Byggnadsplanering och lovritningar
  • Huvudplanering
  • Ansvarig arbetsledning
  • Byggnadskonsultation

Förutom byggnadsplaneringsservicen får du alla som behovs för att bygga hus via oss. Vi betjänar våra kunder på svenska, finska, engelska och estniska.

Bekanta dig med olika tjänster och ta gärna kontakt!

Nalle Grönberg har en omfattande kunskap om byggandets olika arbetsskeden och gällande kunskapen talar historien sitt tydliga språk:

  • student 1980
  • byggmästare 1985
  • ansvarig arbetsledare 1986-1992
  • fastighetsmäklare 1992-1995
  • Konsultering av försäkringsskador, såsom brand- och läckageskador 1995-
  • byggnads- och konstruktionsplanering, övervakning, ansvarig arbetsledning, huvudplanering 1985-